Klachten

Het is onmogelijk om een lijst van klachten te maken welke met osteopathie te behandelen zijn. Door de kennis van anatomie, fysiologie, neurologie en endocrinologie te combineren kunt u over het algemeen voor al uw klachten bij Osteopathie Piekema terecht.

Om u een idee te geven hebben we van enkele klachten een kort voorbeeld van een mogelijke aanpak beschreven. Kies hieronder een categorie en bekijk de klachtbeschrijving van uw keuze.

Hoofdpijn

VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN

Armklachten

Klachten in de armen kunnen verschillende oorzaken hebben. Een pees kan geïrriteerd raken bij een tennis of golferselleboog, een zenuw kan ontstoken raken bij een carpaal tunnel syndroom. Wanneer er geen duidelijke aanleiding voor overbelasting is ziet men vaak dat de oorzaak van deze klachten voortkomt uit de nek- en schouderregio. In de regio van de hals en het sleutelbeen lopen de grote bloedvat en zenuwbundels die de arm van voedingsstoffen voorziet. Iedere blokkade op die bundels zorgt voor verminderde aanvoer van voedingsstoffen maar meer nog voor minder afvoer van afvalstoffen. Wanneer deze afvalstoffen niet weggevoerd kunnen worden, veroorzaken zij verklevingen en irritaties in het bindweefsel. Hierdoor kan een pees of zenuw ontstoken raken. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en bestrijd niet alleen de ontsteking in de arm, dit is slechts een symptoom.

Enkel- en voetklachten

Klachten aan de enkel en voet komen frequent voor. Vaak ontstaan deze klachten traumatisch door een verzwikking of door een overbelasting. Met fysiotherapie kunnen deze klachten meestal goed verholpen worden. Wanneer de klachten echter aanhouden kan het zijn dat er ergens in de keten van het been en bekken een blokkade zit die herstel belemmert. De osteopaat onderzoekt en behandeld de gehele bewegingsketen. Zo worden de klachten verholpen en ook andere klachten voorkomen. Een geblokkeerd voetwortel beentje kan op termijn ook voor bijvoorbeeld rugklachten zorgen.

Knieklachten

Zoals veel klachten kunnen knieklachten ontstaan door een trauma (verdraaiing of val) of door overbelasting. Bij traumatische knieklachten kunnen de gewrichtsbanden opgerekt raken waardoor de knie wat minder stabiel wordt. Dit is met krachttraining vaak goed op te vangen. Door een verdraaiing kan echter ook de meniscus blokkeren. Dit heeft een veranderde mechaniek van de knie tot gevolg, wat klachten in stand kan houden. Met osteopatische technieken kan de blokkade verholpen worden en de knie opnieuw uitgelijnd worden.

Bij een overbelasting klacht van de knie is het belangrijk om te bepalen waarom die aanwezig is. De bloedvoorziening van het been vindt zijn oorsprong in de buik. Wanneer er problemen in die regio zijn (littekens, obstipatie, etc) heeft dit invloed op de conditie van het been, dit krijgt immers minder voedingsstoffen. De bezenuwing van de knie en omliggende spieren ontspringt in de lage rug. Iedere beperking die daar zit zal effect hebben op het functioneren van de knie.

De osteopaat probeert een compleet beeld te vormen welke negatieve invloeden er allemaal op de knie staan om deze zoveel mogelijk te verhelpen.

Schouderklachten

De schouder is een gewricht wat met veel andere gewrichten ´samenwerkt´. Zo hebben de nek, de borstwervels, ribben, organen in de borstholte een belangrijk aandeel in het functioneren van de schouder. Wanneer ergens in de regio een bewegingsbeperking ontstaat moet de schouder hierop compenseren. Dit geeft een veranderde stand van de schouderkop, wat weer meer spanning op de pezen of slijmbeurzen veroorzaakt. Dit kan leiden tot ontstekingen en irritaties. De schouderregio is erg gevoelig voor een verstoorde mechaniek.

Vanuit de organen is er veel relatie met de schouder. Zo zitten er veel van de bindweefselstructuren vast rondom de schouder, hals en thorax. Aanhoudende klachten aan nek en schouder zijn met osteopathie zeer goed te behandelen.

Nekklachten

De nek is een gebied waar erg veel klachten zitten. Dit komt deels omdat de nek onderhevig is aan vele trekkrachten vanuit de borst en buikorganen. Maar ook omdat er belangrijke delen van het zenuwstelsel in het nek- en halsgebied gelegen zijn. Daarnaast is het een regio die erg spanningsgevoelig is. De osteopaat spoort de bewegingsbeperking van de nek op. Hierna wordt gekeken welke negatieve invloeden er allemaal zijn op deze bewegingsbeperking. Zo kunnen trekkrachten vanuit de long en maag de nek naar voor trekken waardoor deze stugger en stijver wordt en klachten kan geven. Een verstoorde mechaniek van de kaken kan ook nekklachten veroorzaken. Spanning in het lichaam kan middels zachte technieken op het hoofd behandeld worden. Door de ontspanning die optreedt neemt de doorbloeding van de nek en schouder spieren toe, waardoor klachten afnemen.

Chronisch nekklachten zijn zeer goed met osteopathie te behandelen. Ook mensen met versleten nekwervels (artrose) kunnen vaak goed geholpen worden. Manuele therapieën focussen zich alleen op de gewrichten van de nek- en borstwervels wat vaak maar beperkt resultaat geeft. Osteopathie probeert ook de spanning vanuit het orgaan systeem weg te nemen. Hierdoor neemt de beweeglijkheid van de hele regio toe waardoor de versleten wervels juist rust krijgen en de irritatie afneemt.

Heupklachten

De heup is een gewricht wat onderhevig is aan de stand van het bekken en de benen. Zo zal een veranderde stand van de voeten en knieën ook een andere stand van de heup geven. Een bekkenscheefstand geeft een veranderde spanning op de bil- en heupspieren, welke zo geïrriteerd kunnen raken of een slijmbeurs ontsteking kunnen veroorzaken. De primaire oorzaak van de scheefstand van het bekken is vaak in de organen gelegen. De blaas, baarmoeder, darmen, liggen in de onderbuik en bekken. De bindweefsel structuren die hun op de plaats houden zitten vast aan het bekken. Iedere spanning rondom deze organen (litteken, oude ontstekingen) trekt zodoende aan het bekken en veroorzaakt een scheefstand.

Rugklachten

Rugklachten zijn veel voorkomend en kunnen vaak chronisch worden. Een goed functionerende rug is van veel factoren afhankelijk waarvan een goede beweeglijkheid wel een van de belangrijkste is. Wanneer de wervels en tussenwervelschijven niet voldoende bewogen worden neemt hun doorbloeding af, hierdoor wordt de conditie minder en wordt de regio kwetsbaar.

De beweeglijkheid van de wervels kan afnemen door verschillende redenen, de belangrijkste is wel het zittende bestaan wat we tegenwoordig hebben. Daarnaast kunnen de organen die in de buik liggen trekkrachten of spanning aan de lage rug geven. Dit zorgt ook voor een afname van de beweeglijkheid en toename van spanning. Het middenrif is een spier die voor de lage rug erg belangrijk is. Hij zit aan de lage rug vast maar zorgt ook voor een druk toename in de buik, welke een flinke invloed op de rug heeft. Denk maar aan het niezen bij klachten in de rug, dat is vaak geen pretje! Het middenrif vormt een aanhechting voor verschillende organen vanuit de borst- en buikholte en is dus onderhevig aan veel orgaanspanningen.

Hoofdpijn

Hoofdpijn kent vele verschillende vormen en varianten. Enkele voorbeelden zijn migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn, veneuze hoofdpijn. Sommige vormen van hoofdpijn hebben hun oorsprong in de nek en kaak regio en zijn door behandeling hiervan goed te verhelpen. Andere vormen kunnen voortkomen uit een ontregeling van andere systemen, denk aan migraine met een hormonale component. Deze vormen van hoofdpijn zijn lastiger te behandelen maar osteopathie geeft vaak duidelijke verlichting.

Aangezicht

Aangezichtspijn is een zeer pijnlijke aandoening die met osteopathie soms goed te verhelpen is. De zenuw die het aangezicht qua gevoel aanstuurt is bij deze aandoening geïrriteerd. Deze zenuw loopt in de schedel door verschillende botten, kronkels en openingen. Wanneer hij ergens in de knel komt te zitten kan dit aangezichtspijn veroorzaken. Met osteopathie kan de beweeglijkheid van de zenuw verbeterd worden. Clusterhoofdpijn en aangezichtspijn kennen soms overeenkomsten omdat het deels dezelfde zenuw betreft.

Zintuigen

Klachten van de zintuigen kunnen hun oorzaak hebben door een verstoorde mechaniek van de schedel, kaak en hoge nek. Wanneer een botstuk van de schedel door een trauma bijvoorbeeld minder mobiel wordt, kan dit effect hebben op de ogen, oren, neus,etc. De zenuwen die de zintuigen aansturen ontspringen voor het grootste deel in de hersenstam. Deze is gelegen net onder de schedelbasis, ter hoogte van de eerste twee nekwervels. Zij doorlopen soms een lange weg door de verschillende botten van de schedel. Wanneer er ergens een kink in de kabel komt, kan dit zorgen voor een verminderde functie van dat zintuig. Voorbeelden hiervan zijn een verstoorde oogmotoriek, duizeligheid, smaak en reukstoornissen alsook tinnitus. Met cranio-sacrale technieken van de osteopathie wordt er weer beweging in de schedel geïnduceerd, waardoor klachten afnemen.

Immuunsysteem

Voorbeelden van klachten die gerelateerd zijn aan het immuunsysteem zijn allergieën, eczemen, astma, reuma, ms, psoriasis, en nog veel meer. Er is een onderscheid in aandoeningen te maken; allergieën en auto-immuun aandoeningen. Bij beide aandoeningen reageert het immuunsysteem abnormaal. Een allergische reactie is een te hevige reactie op een stof die normaal gesproken geen afweer reactie teweeg zou moeten brengen. Bij auto-immuun aandoeningen ziet het immuunsysteem lichaamseigen cellen als vijandig en gaat deze aanvallen en afbreken. Bij beide aandoeningen is er vaak een genetische component aanwezig. Echter kan life-style ook erg bepalend zijn voor de mate waarin de klachten aanwezig zijn. Osteopathie kan deze aandoeningen niet genezen, echter kunnen de klachten wel verminderd worden.

Organen die van belang zijn voor ons immuunsysteem zijn o.a. de darm, longen, huid en het slijmvliessysteem. Eigenlijk zijn alle lichaam barrières van belang en vormen zij de eerste barricade tegen bacteriën, giftige stoffen en virussen. In het lichaam zijn de witte bloedcellen erg belangrijk voor de afweer en het afbreken van stoffen die we niet in het lichaam willen. De combinatie van osteopathie en orthomoleculaire geneeswijzen zorgen voor een optimaal functioneren van het immuunsysteem en kunnen klachten duidelijk verminderen.

Hormonale klachten

Hormonen hebben invloed op het gehele functioneren van de mens. Zo is bijvoorbeeld iedere cel in het lichaam gevoelig voor het schildklierhormoon. Een van de functies bestaat namelijk uit het regelen van het metabolisme in iedere cel. Wanneer er een verstoring van dit hormoon of de schildklier aanwezig is heeft dit invloed op de totale werking van het lichaam.

Wat nog meer van belang is op het hormonale systeem is dat alle hormonen in balans samen moeten werken. Wanneer er ergens een dysbalans in de keten aanwezig is, kan het hele systeem uit balans raken. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, emotionele klachten, problemen met vruchtbaarheid, depressie, etc, etc. Door de organen te behandelen die, direct of indirect, te maken hebben met de hormoonproductie kan de balans zich weer herstellen. Dit gebeurt altijd in combinatie met het aanpassen van de voeding en life-style. Langdurige stress is vaak de primaire oorzaak die het systeem uit balans brengt. Ook slechte voeding is overigens stress voor het lichaam. Met osteopathie zijn deze klachten vaak goed te verlichten, echter duurt het soms even voor het effect te merken is. Het hormonale systeem reageert vaak traag op verandering.

Luchtwegen

De luchtwegen bestaan uit de bovenste luchtwegen; de neus en bijbehorende holtes, de mond en keel. De onderste luchtwegen bestaan uit de luchtpijp, de longen en longblaasjes. Klachten van beide systemen zijn met osteopathie te behandelen. Ook bij dit soort klachten wordt gekeken naar lokale bewegingsverliezen alsook naar de doorbloeding en bezenuwing. Echter zijn de luchtwegen ook nauw betrokken bij functies van het immuunsysteem en het uitscheiden van afvalstoffen. Zij vormen een reserve systeem wanneer de primaire wegen niet goed verlopen. De primaire wegen voor het uitscheiden van afvalstoffen zijn via de urine en ontlasting. Wanneer deze niet goed verlopen kan het lichaam afvalstoffen via de luchtwegen proberen te lozen. Deze afvalstoffen veroorzaken lokale irritaties van het slijmvlies en deze zwellen op wat klachten veroorzaakt. Benauwdheid, holteontstekingen, astma, bepaalde allergieën en hyperventilatie zijn klachten die hiermee in verband staan.

Maag

De maag kan soms behoorlijk dwars liggen. Zuurbranden, oprispen, misselijkheid of een maagzweer zijn klachten die ongemakken en pijn geven. De maag is gelegen onder het middenrif. Het middenrif heeft daarom een belangrijke functie voor de maag. Hij zorgt voor het goed sluiten van de maag, waardoor er geen maagzuur de slokdarm binnenkomt. Bij een veranderde spanning op het middenrif kan dit mechanisme verstoord zijn, waardoor er maagsappen de slokdarm kunnen irriteren. Irritatie van de maagwand door verkeerde voeding geeft spanning op de spierlaag. Hierdoor neemt de doorbloeding van de maag af en wordt hij zwakker, dit kan op lange termijn een maagzweer veroorzaken. Vaak is er dan ook een bacterie aanwezig in de maag, de helicobacter pylorii.

Osteopathie behandelt de maag lokaal alsook de bloedvaten en de zenuwen die de maag aansturen. Daarnaast kan er met voeding en kruidenpreparaten veel gedaan worden om de maagfunctie te verbeteren. Wacht met maag klachten niet te lang, de schade die aan de maagwand ontstaat door een zweer is permanent. Maagcellen zijn namelijk zeer moeizaam te regenereren.

Darmen

Darmklachten kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Een opgeblazen buik na het eten, buikpijn, obstipatie, winderigheid, spastische of geïrriteerde darm. Dit zijn enkele klachten die zich voor kunnen doen. Osteopathie is uitermate geschikt om dit soort klachten te verhelpen. Om het darmweefsel weer goed te kunnen laten functioneren moet een totaal aanpak van de gezondheid plaatsvinden. Met osteopatische behandeling wordt de functie van de darm verbeterd. Wanneer er echter in het eet-, beweeg- en leefpatroon niets veranderd, zullen klachten vaak terugkomen. Bij Osteopathie Piekema krijgt u gericht orthomoleculaire tips en interventies om uw life style te verbeteren. Door deze gecombineerde aanpak worden klachten vaak blijvend verholpen.

De reguliere geneeskunde heeft vaak geen oplossing voor het spastische darm syndroom, er is immers geen ontsteking te zien en de bloedwaarden zijn vaak normaal. Osteopathie maakt hierin een groot verschil, de darm is niet `echt ziek´ echter is de functie wel verslechterd! Osteopathie zorgt voor een verbeterde functie waardoor klachten wel afnemen. Osteopathie is hierin iets alternatief en erg effectief!

Baarmoeder en menstruatie

De baarmoeder is een orgaan welke laag in het bekkengebied ligt, net achter de blaas. Wanneer de beweeglijkheid in het gebied verminderd door oude ontstekingen , littekenweefsel of door een veranderde stand van het bekken neemt de ruimte voor de baarmoeder af. In de menstruatie neemt de spanning op de wand toe en heeft de baarmoeder meer ruimte nodig. Wanneer die er niet is kan dit een gespannen en pijnlijk gevoel in de buik en rug geven. Buiten de lokale oorzaken van dit soort klachten, staat de baarmoeder onder invloed van het totale hormonale systeem.

Om menstruatieklachten goed te behandelen dient het hele systeem goed ´uitgelijnd´ te worden. Daarnaast is gezonde voeding hierin uiterst belangrijk. De osteopaat zal uw totale gezondheid onder de loep nemen om deze klachten te verhelpen. Hevige buik, rug, hoofdpijn en emotionele klachten rondom de menstruatie zijn niet normaal. Met een totaal aanpak van osteopathie en orthomoleculaire interventies zijn deze klachten vaak goed te verlichten.

Blaas

De blaas kan verschillende klachtenbeelden geven. Klachten kunnen variëren van terugkerende blaasontstekingen tot incontinentie klachten. De osteopaat onderzoekt de blaas op verschillende manieren. Ten eerste wordt de directe omgeving van de blaas onderzocht op spanningen en bewegingsverlies. Dit gebeurt door zachte manuele druk op de onderbuik. Er zijn osteopaten die zich gespecialiseerd hebben op dit gebied, zij gebruiken ook inwendige technieken om direct op het weefsel te kunnen werken. Dit wordt bij Osteopathie Piekema niet gedaan, indien hier indicatie voor is kan wel gericht doorgestuurd worden.

Naast de directe omgeving wordt ook gekeken naar de bloedvaten die de blaas in bloed voorzien. Deze bloedvaten moeten vrij zijn om de blaas goed te laten functioneren. De bloedvaten kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld een gespannen darm of middenrif, zij lopen hier namelijk langs en doorheen.

De blaas wordt aangestuurd vanuit de zenuwen die ontspringen in het bekkengebied en de lage rug. Deze regio wordt ook onderzocht en behandeld.

Door het aanpakken van de gehele regio, de doorbloeding en de bezenuwing gaat het weefsel van de blaas beter functioneren. Hierdoor krijgt de blaas een betere conditie en zal minder snel ontsteken. Incontinentie klachten verminderen doordat de blaas en bekkenbodem zich ontspannen, waardoor er minder druk op het gebied staat.

MEER INFORMATIE

INFORMATIE OVER ONS

INFORMATIE OVER DE BEHANDELING

PLAN ZELF ONLINE UW AFSPRAAK IN